- Mečichov - https://mecichov.cz -

Návrh závěrečného účtu Obce Mečichov za rok 2019

Vyvěšeno: 12.05.2020
Sejmuto: 29.05.2020

Návrh ZÚ [1]
Příloha [2]
Rozvaha [3]
Výkaz zisku a ztráty [4]
Zpráva inventarizační komise [5]
Zpráva o přezkumu hospodaření [6]