Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 4/2020

Publikováno: 22.5.2020

Schváleno: 04.05.2020 starostou obce
Vyvěšeno: 22.05.2020

Viz dokument.