- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet DSO SOB za rok 2019

Schváleno VH SOB dne 17.06.2020
Vyvěšeno: 29.06.2020

Závěrečný účet [1]

Výkaz FIN [2]

Hodnotící zpráva [3]

Zpráva o přezkumu [4]