Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 5/2020

Publikováno: 11.7.2020

Schváleno: 26.06.2020 Zastupitelstvem obce Mečichov, usnesení č.: 3/05/2020
Vyvěšeno: 11.07.2020

Viz dokument.