Závěreční účet DSO SMOOS za rok 2019

Publikováno: 12.7.2020

Schváleno Valnou hromadou SMOOS: 30.06.2020
Vyvěšeno: 12.07.2020

Viz dokument.