Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 7/2020

Publikováno: 11.9.2020

Schváleno: 12.08.2020 starostou obce
Vyvěšeno: 28.08.2020

Viz dokument.