Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 8/2020

Publikováno: 18.9.2020

Schváleno: 03.09.2020 starostou obce
Vyvěšeno: 18.09.2020

Viz dokument.