Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 9/2020

Publikováno: 1.11.2020

Schváleno: 21.10.2020 starostou obce
Vyvěšeno: 01.11.2020

Viz dokument.