Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 10/2020

Publikováno: 24.11.2020

Schváleno: 10.11.2020 Zastupitelstvem obce Mečichov, usnesení č.: 2/09/2020
Vyvěšeno: 24.11.2020

Viz dokument.