Úroky z úvěru – sml.č. 0270007200796 – výstavba 5 BJ

Publikováno: 3.1.2021

V roce 2020 obec Mečichov nadále splácela úvěr na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy. Úroky z úvěru v daném roce činily 12.263,79 Kč.  Tento projekt byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje ve výši 8.000 Kč.