Návrh závěrečného účtu obce Mečichov za rok 2020

Publikováno: 9.5.2021

Vyvěšeno: 09.05.2021
Sejmuto: 28.05.2021

Návrh ZÚ

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH

Prohlášení