- Mečichov - https://mecichov.cz -

Návrh závěrečného účtu obce Mečichov za rok 2020

Vyvěšeno: 09.05.2020
Sejmuto: 28.05.2020

Návrh ZÚ [1]

Rozvaha [2]

Výkaz zisku a ztráty [3]

Zpráva IK [4]

Zpráva o PH [5]

Prohlášení [6]