Oznámení o veřejném projednání návrhu Územní studie krajiny JčK

Publikováno: 12.5.2021

Vyvěšeno: 12.05.2021
Sejmuto: 03.06.2021

Viz dokument.