Oznámení o nakládání s obecním majetkem

Publikováno: 4.7.2021

Vyvěšeno: 04.07.2021
Sejmuto: 20.07.2021

Záměr

Geometrický plán

Katastrální mapa