Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov

Publikováno: 18.8.2021

Vyvěšeno: 18.08.2021
Sejmuto: 03.09.2021

Veřejná vyhláška