Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mečichov na léta 2023 – 2028

Publikováno: 6.1.2022

Schváleno na zasedání ZO Mečichov dne 29.12.2021, usn.č. 6/12/2021
Vyvěšeno: 06.01.2022

Viz dokument.