Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 12/2021

Publikováno: 10.1.2022

Schváleno: 29.12.2021 Zastupitelstvem obce Mečichov, usnesení č.: 13/12/2021
Vyvěšeno: 10.01.2022

Viz dokument.