Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 1/2022

Publikováno: 20.2.2022

Schváleno: 21.01.2022 starostou obce
Vyvěšeno: 20.02.2022

Viz dokument.