Oznámení o vyložení návrhu změněné mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek na pozemku č. 118/3 a č. 121/1 v k. ú. Mečichov

Publikováno: 27.4.2022

Vyvěšeno: 27.04.2022
Sejmuto: 28.05.2022

Oznámení

Protokol

Mapa