- Mečichov - https://mecichov.cz -

Návrh závěrečného účtu obce Mečichov za rok 2021

Vyvěšeno: 31.05.2022
Sejmuto: 20.06.2022

Návrh ZÚ [1]

Vyúčtování [2]

FIN [3]

Příloha [4]

Rozvaha [5]

Výkaz zisku a ztráty [6]

Zpráva IK [7]

Zpráva o PH [8]

Prohlášení [9]