Závěrečný účet obce za rok 2021

Publikováno: 20.6.2022

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 17.06.2022
Vyvěšeno: 20.06.2022

Závěrečný účet

Vyúčtování

FIN

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH

Prohlášení