Oznámení o ukončení drobné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Publikováno: 29.6.2022

Vyvěšeno: 29.06.2022
Sejmuto: 15.07.2022

Oznámení

Mapa

Protokol