Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Publikováno: 14.11.2022

Vyvěšeno: 14.11.2022
Sejmuto: 28.01.2023

Viz dokument.