Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 10/2022

Publikováno: 17.11.2022

Schváleno: 21.10.2022 starostou obce
Vyvěšeno: 17.11.2022

Viz dokument.