OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Publikováno: 25.11.2022

Vyvěšeno: 25.11.2022
Sejmuto: 11.12.2022

Viz dokument.