VV – projednání návrhu aktualizace č. 3 ZÚR Plzeňského kraje

Publikováno: 5.4.2023

Vyvěšeno: 05.04.2023
Sejmuto: 21.04.2023

Viz dokument.