Návrh závěrečného účtu obce Mečichov za rok 2022

Publikováno: 9.5.2023

Vyvěšeno: 09.05.2023
Sejmuto: 26.05.2023

Návrh ZÚ

FIN

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH