Závěrečný účet obce za rok 2022

Publikováno: 14.6.2023

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 26.05.2023
Vyvěšeno: 14.06.2023

Závěrečný účet

FIN

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH