VV o veřejném projednání návrhu Akt. č. 5 ZÚR Plzeňského kraje

Publikováno: 10.8.2023

Vyvěšeno: 10.08.2023
Sejmuto: 26.08.2023

Viz dokument.