OZV č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Publikováno: 27.10.2023

Vyvěšeno: 27.10.2023
Sejmuto: 12.11.2023

Viz dokument.