Vyberte stránku

Úhrada místních poplatků

Publikováno: 2.1.2024

Místní poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách
2. bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu

– číslo účtu: 8625291 / 0100
– variabilní symbol: 1000x (x = číslo popisné)
– konstantní symbol: 1318

Výše poplatku za komunální odpad:
– celoroční známka na popelnici 110/120 l (vývoz 1x za 14 dní) 2400 Kč
celoroční známka na popelnici 240 l (vývoz 1x za 14 dní) 4500 Kč
– 12 ks jednorázových známek 1 800 Kč
– 8 ks jednorázových známek 1 200 Kč
– 4 ks jednorázových známek 600 Kč
Poplatky za komunální odpad musí být uhrazeny do 15. února!

Výše poplatků za psy:
– za každého psa 100 Kč
Poplatky za psy musí být uhrazeny do 31. ledna!

Známky na popelnice, případně pytle na odpad, si vyzvedněte na obecním úřadě.