Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 14/2023

Publikováno: 6.1.2024

Schváleno: 31.12.2023 starostou obce
Vyvěšeno: 06.01.2024

Viz dokument.