Návrh závěrečného účtu obce Mečichov za rok 2023

Publikováno: 6.6.2024

Vyvěšeno: 06.06.2024
Sejmuto: 31.07.2024

Návrh ZÚ

FIN

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH