Závěrečný účet obce Mečichov za rok 2023

Publikováno: 27.6.2024

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 24.06.2023
Vyvěšeno: 27.06.2024

Schválený ZÚ

FIN

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva IK

Zpráva o PH