Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 6. 12. 2016 Sejmuto: 7. 2. 2017 číslo jednací 117 EX 1447/15-29 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, ve věci oprávněného: Město Strakonice, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice proti povinnému: Karel Dubský, bytem...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 11. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů. Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec Program: Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele Schválení programu jednání Kontrola...