Nájem z hrobů (hřbitov Záboří)

Na veřejném zasedání OZ obce Záboří byl dne 28.3.2019 stanoven nájem z hrobů na dobu 5 let (2019 – 2024):

jednohrob ….. 200,-
dvojhrob ……. 400,-
trojhrob …….. 500,-

Žádáme občany, aby nájemné ze svých hrobů zaplatili v hotovosti na Obecním úřadě v Záboří nebo složenkou, která Vám bude zaslána po nahlášení adresy a čísla hrobu na tel.č. 383 494 333 (Obecní úřad Záboří).

Svoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu

Sobota 27. 4. 2019 od 800 do 1000 hod.

 

Do těchto kontejnerů můžete mimo jiné vyhodit:

Nebezpečný odpad

 • baterie, akumulátory 
 • nádoby od sprejů 
 • zahradní chemie 
 • mazací oleje a tuky 
 • ředidla a barvy 
 • léky a teploměry 
 • kyseliny a hydroxidy 
 • lepidla a pryskyřice 
 • detergenty (odmašťovací přípravky) 
 • fotochemikálie 
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraň. plísní)
 • zářivky a výbojky

 Velkoobjemový komunální odpad

 • starý nábytek
 • koberce a linolea
 • staré lyže, snowboardy
 • velká zrcadla
 • umyvadla a WC mísy, atd.