Úhrada místních poplatků

Místní poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách
2. bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu

– číslo účtu: 8625291 / 0100
– variabilní symbol: 1000x (x = číslo popisné)
– konstantní symbol: 1318

Výše poplatku za komunální odpad:
– celoroční známka na popelnici 110/120 l (vývoz 1x za 14 dní) 1800 Kč
celoroční známka na popelnici 240 l (vývoz 1x za 14 dní) 3250 Kč
– 10 ks jednorázových známek 1 000 Kč
– 7 ks jednorázových známek 700 Kč
– 4 ks jednorázových známek 400 Kč
Poplatky za komunální odpad musí být uhrazeny do 15. února!

Výše poplatků za psy:
– za každého psa 100 Kč
Poplatky za psy musí být uhrazeny do 31. ledna!

Známky na popelnice si můžete vyzvednout na obecním úřadě, případně na požádání je vám zašleme.