Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
lesy
pitná voda
rybníky
bytové hospodářství
sběr a svoz komunálních odpadů
pronájem majetku – pozemky
pronájem majetku – hospoda
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 374
54
10
39
25
219
170
15
12
2

2 920
Skutečnost


Výdaje

lesy
silniční doprava
rybníky
předškolní zařízení
základní školy
knihovna
dárkové balíčky
hřiště, sportovní vybavení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
bankovní poplatky
rekonstrukce WC v hospodě
oprava místní komunikace
vybavení posilovny
vybudování kanalizace za vyústěním Lejštice

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

10
25
25
10
40
7
25
1
25
40
220
25
320
1 400
8
200
160
50
90

2 681

239

239
SkutečnostRozpočet na rok 2015 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
ostatní dotace
vodní hospodářství
lesy
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 250
60
0
25
10
222
230
3

2 800
Skutečnost

2 789
60
526
16
240
238
241
18

4 128
Výdaje

silniční doprava
lesy
vodní hospodářství
školy, školky
knihovna
hřiště, sportovní vybavení
dárkové balíčky
veřejné osvětlení
odpady
péče o vzhled obce
místní správa (opravy, úroky, …)
územní plán obce Mečichov
rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa
výměna vrat bývalé autobusové garáže
oprava bývalé autobusové garáže
požární zbrojnice
byty
oprava střechy nad kotelnou hospody

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

70
50
25
150
7
35
20
50
200
14
1 150
30
350
60
0
0
0
350

2 561

239

239
Skutečnost

17
124
24
73
7
1
32
66
214
24
1 467
0
242
0
158
117
27
378

2 971

239

239
Rozpočet na rok 2013 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
lesy
pitná voda
rybníky
bytové hospodářství
sběr a svoz komunálních odpadů
pronájem majetku – pozemky
pronájem majetku – hospoda
prodej pozemků
neinvestiční dary
služby
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 374
54
10
39
25
219
170
15
12
0
0
0
2

2 920
Skutečnost

3 657
54
20
17
5
238
152
15
33
84
10
26
22

4 333
Výdaje

lesy
silniční doprava
rybníky
předškolní zařízení
základní školy
knihovna
dárkové balíčky
hřiště, sportovní vybavení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
územní plán obce Mečichov
výměna vrat bývalé autobusové garáže
rekonstrukce klubovny a posilovny
oprava podlah v pohostinství a přísálí
úroky
rekonstrukce místních komunikací
bankovní poplatky

Výdaje 2014

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

10
25
25
10
40
7
25
1
25
40
240
220
25
320
1 400
40
50
0
0
0
170
8

2 681

239

239
Skutečnost

12
1
43
3
0
7
25
76
14
100
221
226
28
458
1 916
59
71
183
80
90
211
9

3 833

239

239
Rozpočet na rok 2014 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta