Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2016

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 byla Obecnímu úřadu Mečichov doručena jedna žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla vyřízena formou, v jaké ji obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 6.1.2017

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2015

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2015 byly Obecnímu úřadu Mečichov doručeny celkem dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 15.1.2016

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2014

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecnímu úřadu nebyly v roce 2014 doručeny žádné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V Mečichově dne 9.1.2015

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2013

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2013 byly Obecnímu úřadu Mečichov doručeny celkem tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 10.1.2014

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2012

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2012 byly Obecnímu úřadu Mečichov doručeny celkem dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 11.1.2013

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2011

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecnímu úřadu nebyly v roce 2011 doručeny žádné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V Mečichově dne 9.1.2012

Josef Sýkora
starosta

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2010

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecnímu úřadu byly doručeny celkem tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 11.1.2011

Josef Sýkora
starosta