Daň z nemovitých věcí 2021

Vyvěšeno: 07.01.2021
Sejmuto: 30.11.2021

Daň 2021

Informace pro poplatníky

Leták FÚ

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

Úhrada místních poplatků

Místní poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách
2. bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu

– číslo účtu: 8625291 / 0100
– variabilní symbol: 1000x (x = číslo popisné)
– konstantní symbol: 1318

Výše poplatku za komunální odpad:
– celoroční známka na popelnici 110/120 l (vývoz 1x za 14 dní) 1800 Kč
celoroční známka na popelnici 240 l (vývoz 1x za 14 dní) 3250 Kč
– 10 ks jednorázových známek 1 000 Kč
– 7 ks jednorázových známek 700 Kč
– 4 ks jednorázových známek 400 Kč
Poplatky za komunální odpad musí být uhrazeny do 15. února!

Výše poplatků za psy:
– za každého psa 100 Kč
Poplatky za psy musí být uhrazeny do 31. ledna!

Známky na popelnice si můžete vyzvednout na obecním úřadě, případně na požádání je vám zašleme.