Obecní úřad Mečichov

Základní údaje

č.p.3, 387 36 Mečichov
@: obec@mecichov.cz
IČ: 00251470
DIČ: CZ00251470
ID DS: dwkanb6

Profil zadavatele – Tender arena

Profil zadavatele – původní (již zneplatněný)

 

}

Úřední hodiny

Pátek 19:00 – 20:00 hod (letní období)
Pátek 18:00 – 19:00 hod (zimní období)
Mimo úřední hodiny podle potřeb občanů

Knihovna: Sobota 13:00 – 15:00 hod

Veřejný internet: V době knihovny a úředních hodin obecního zastupitelstva

Starosta

Sýkora Josef
tel.: 725 031 375

Místostarosta

Mgr. Klečka Tomáš
tel.: 774 689 923

GDPR

(pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Svazek obcí Blatenska
Kontaktní osoba: Dana Vohryzková
tel.: 728 881 358
@: vohryzkova@blatensko.eu

Čísla účtů Obce Mečichov

8625291 / 0100     KB

94-711291 / 0710  ČNB