Památky

Kaple p. Marie a sv. Vojtěcha

Kaple byla postavena v roce 1741 a toto datum je rovněž prvním písemným dokladem o obci. Povolení ke stavbě vydal Zikmund Vemn, velebný pán v Záboří. Žádost o vysvěcení byla podána hraběti Königsekovi. Vysvěcena byla 21.9.1741, Administrátorem strakonickým z řádu Malteského, ke cti sv.Vojtěcha. Uvnitř se nachází čtrnáct obrazů křížové cesty, které jsou malované olejovými barvami. Tyto obrazy malovala Aloisie Mikolová z Jinína v roce 1865 a vysvěceny byly farářem z řádu kapucínského ze Sušice. Kaple p.Marie a sv.Vojtěcha.

Kaple p. Marie a sv. Vojtěcha • Mečichov

Svatá trojice

Svatá trojice se nachází severně od obce, na zalesněném kopci zvaném „Myšná hora“. Je vyzdobená malbami na štukové omítce. Pod ní se údajně nachází hromadný hrob občanů Mečichova, kteří zemřeli při morové epidemii.

Svatá trojice na Myšné hoře • Mečichov
Svatá trojice na Myšné hoře • Mečichov

Památník padlých v 1. světové válce

Památník byl postaven na počest vojáků, kteří padli v 1. světové válce. Je umístněn uprostřed návsi a obklopují jej lípy. Byl vybudován z finančních příspěvků občanů obce a rodáků žijících v Americe.

Památník padlých v 1. světové válce • Mečichov