Rozpočet 2006

Rozpočet 2006 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
vodní díla
silnice – nájem
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

1 330
7
10
60
18
1

1 426
Skutečnost

2 785
7
10
64
40
2

2 908
Výdaje

silniční doprava
vodní díla
škola,školka
knihovna
věcné dary
hřiště
veřejné osvětlení
svoz odpadu
veřejná zeleň
místní správa

Výdaje celkem
Rozpočet

10
64
45
10
10
50
80
90
8
1 059

1 426
Skutečnost

379
206
36
2
13
47
169
88
15
2 340

3 295
Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Milan Klečka – starosta