Rozpočet 2007

Rozpočet 2007 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
vodní díla
silnice – nájem
poskytování služeb
pronájem majetku
příjmy z pronájmu
úroky
dotace – provoz OÚ
dotace – hasiči
dotace – střecha na autobus.garáži
dotace – byty ve škole
Radina – podíl z prodeje plynovodu
dary
prodej dřeva

Příjmy celkem
Rozpočet

1 528
7
10
65
18
36
1


1 665
Skutečnost

1 679
21
10
71
18
37
1
7
1
120
2 099
90
1
17

4 172
Výdaje

silniční doprava
vodní díla
opravy kanalizace
škola,školka
knihovna
věcné dary
hřiště
veřejné osvětlení
svoz odpadu
veřejná zeleň
místní správa
požární ochrana
byty ve škole

Výdaje celkem

Splátky úvěru

Financování
Rozpočet

9
90
100
120
5
12
38
110
45
14
1 071

1 614

51

51
Skutečnost

0
454
0
102
6
12
254
97
94
17
998
4
5 280

7 318

51

51
Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Milan Klečka – starosta