Rozpočet 2008

Rozpočet 2008 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace
nájem – garáž
lesy
vodní díla
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

1 520
7
10
0
10
70
108
1

1 726
Skutečnost

2 302
85
0
2
7
78
55
3

2 532
Výdaje

silniční doprava
kanalizace
lesy
vodní díla
škola,školka
knihovna
hřiště
věcné dary
veřejné osvětlení
svoz odpadu
péče o vzhled obce
hasiči
volby
vrácená dotace
místní správa (včetně oprav)
střecha autobusové garáže

Výdaje celkem

splátky půjček

Rozpočet

10
5
0
50
115
10
20
15
110
100
15
0
0
0
686
300

1 436

290

Skutečnost

151
0
71
279
146
5
38
33
148
100
14
9
28
120
884
0

2 026

270

Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Milan Klečka – starosta