Rozpočet 2009

Rozpočet 2009 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace
nájem – garáž
vodní díla
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky
lesní hospodářství

Příjmy celkem
Rozpočet

2 342
7
2
10
70
108
1
0

2 540
Skutečnost

1 977
218
0
11
90
112
3
48

2 459
Výdaje

silniční doprava
lesní hospodářství
vodní díla
škola,školka
knihovna
hřiště
věcné dary
veřejné osvětlení
svoz odpadu
péče o vzhled obce
místní správa (včetně oprav)
střecha autobusové garáže, byty

Výdaje celkem

splátky úvěrů

Rozpočet

50
75
75
220
10
50
35
170
150
25
890
500

2 250

290

Skutečnost

112
120
171
156
5
21
29
124
107
11
897
564

2 317

290

Rozpočet na rok 2009 je nevyrovnaný. Rozdíl je použit na splátky úvěrů.

Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Milan Klečka – starosta