Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace
nájem – garáž
vodní díla
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 142
80
0
10
80
198
4

2 514
Skutečnost

2 075
348
159
9
111
199
2

2 903
Výdaje

ČOV – příprava projektu
silniční doprava
lesní hospodářství
vodní díla
škola,školka
knihovna
hřiště
věcné dary
veřejné osvětlení
svoz odpadu
péče o vzhled obce
místní správa (včetně oprav)
střecha autobusové garáže

Výdaje celkem

splátky úvěrů

Rozpočet

0
80
30
20
220
10
50
125
170
125
25
1 219
150

2 224

290

Skutečnost

114
73
22
85
134
5
119
69
77
102
13
1 267
316

2 434

290

Rozpočet na rok 2010 je nevyrovnaný.

Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Milan Klečka – starosta