Rozpočet obce na rok 2011

Rozpočet obce na rok 2011 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
ostatní dotace
vodní díla
lesy
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 142
80
0
10
20
120
198
5

2 575
Skutečnost

2 079
60
5 293
14
0
213
224
2

7 885
Výdaje

silniční doprava
lesy
vodní díla
školy,školky
knihovna
hřiště
věcné dary
veřejné osvětlení
veřejné osvětlení – oprava
svoz odpadu
péče o vzhled obce
oprava budovy autobusové garáže
územní plán
místní správa (opravy, úroky, …)
oprava požární nádrže
byty
rekonstrukce požární zbrojnice

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270005201105
splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

60
50
80
220
5
10
25
170
100
150
25
100
150
1 140
0
0
0

2 285

51
239

290
Skutečnost

4 869
0
59
117
5
56
13
48
13
186
13
772
0
1 146
177
49
146

7 669

51
239

290
Rozpočet na rok 2011 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Na podrobnější členění je možno nahlédnout na OÚ Mečichov.

Josef Sýkora – starosta