Svaz žen

Svaz žen pravidelně pořádá dětský maškarní bál, opékání vuřtů při pálení čarodějnic, Den matek, dětský den a mikulášskou besídku.

V sobotu 3.12.2005 se konala již tradiční předvánoční besídka. Děti zahrály pohádku O Sněhurce, zazpívaly vánoční koledy, zarecitovaly básničky a zahrály na flétnu a klarinet. Potom je navštívil Mikuláš s čertem, který jim za básničku nebo písničku rozdal nadílku. Svaz žen se postaral o pohoštění, aby lidé mohli posedět a příjemně si popovídat.