Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 6. 12. 2016 Sejmuto: 7. 2. 2017 číslo jednací 117 EX 1447/15-29 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, ve věci oprávněného: Město Strakonice, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice proti povinnému: Karel Dubský, bytem...